kolczyki bursztynowe półokręgi

Twórca: Monopolka / Kolczyki

300,00 zł
dostępnych: 1 szt.
Transakcja zgodnie z warunkami określonymi
w Regulaminie Sprzedawcy.

kolczyki bursztynowe półokręgi

Monopolka . Kolczyki

Minimalistyczne kolczyki bursztynowe. Wykonane z oksydowanego srebra próby 925 oraz bursztynu bałtyckiego w kolorze wiśniowym lub cytrynowym. Bursztyn łapie refleksy, które odbijają się od srebrnej podstawy. Górna powierzchnia bursztynu jest wypolerowana a brzegi matowe. Wymiary 8x16mm, wysokość 3mm. Produkty dostępne w magazynie są wysyłane zaraz po zaksięgowaniu wpłaty, produkty niedostępne są gotowe do wysyłki do 7 dni roboczych.

___

Materiały: srebro, bursztyn

Tagi: srebrne kolczyki, bursztynowe kolczyki, kolczyki z bursztynem, biżuteria z bursztynem, nowoczesny bursztyn, minimalistyczny bursztyna, bużuteria minimalistyczna

Sklep: Monopolka

Dane sprzedawcy

Monopolka Małgorzata Szewczyk
Obrońców Wybrzeża 23/145
80-398 Gdańsk

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO MONOPOLKA http://www.trendymania.pl/monopolka

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1

Małgorzata Szewczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Monopolka Małgorzata Szewczyk z siedzibą w Gdańsku (80-398), przy ul. Obrońców Wybrzeża 23/145, posiadająca nr NIP: 739-376-37-37 oraz nr REGON: 221789947, umożliwia zakup Produktów w Sklepie internetowym działającym pod adresem http://www.trendymania.pl/monopolka
Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania produktów w Sklepie.
§ 2

Użyte sformułowania oznaczają:

Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki świadczenia usług przez Sklep, realizacji oraz zakończenia świadczenia takich usług.
Sklep - sklep internetowy, którego właścicielem jest Małgorzata Szewczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Monopolka Małgorzata Szewczyk z siedzibą w Gdańsku (80-398), przy ul. Obrońców Wybrzeża 23/145, dostępny pod adresem internetowym: http://www.trendymania.pl/monopolka, sprzedający Produkty za pośrednictwem internetu.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.
Produkty - przedmioty oferowane do sprzedaży przez Sklep
Strona internetowa - http://www.trendymania.pl/monopolka
Dzień Roboczy - każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Tytuły rozdziałów w niniejszym Regulaminie zostały zastosowane jedynie w celu ułatwienia posługiwania się nim i nie stanowią jego części, ani nie mogą być wykorzystywane w celu interpretacji tego Regulaminu.


Rozdział II
Zawarcie i realizacja umowy

§ 3

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem korzystającym ze Sklepu a Sklepem.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (rachunek) wraz z dostarczonymi Produktami.
Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
Aby dokonać zakupu w Sklepie i jednocześnie zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na Stronie internetowej Sklepu.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
Realizowanie zamówień trwa od 1 do 2 Dni Roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
Klient składa zamówienie po zalogowaniu się i wcześniejszym zarejestrowaniu swoich danych na Stronie internetowej Sklepu.
W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktu/ów z dostępnej na Stronie internetowej oferty Sklepu.
Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu “Koszyk/Adres” wymaganych danych teleadresowych koniecznych do realizacji zamówienia.
Do chwili zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zapłać przelewem” lub „Zapłać kartą lub przez konto PayPal”, Klient ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki.
Zatwierdzenie przyciskiem „Zapłać kartą lub przez konto PayPal” spowoduje przeniesienie na stronę internetową PayPal.
Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (e-mail) na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Będzie ono zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia oraz danych wysyłkowych.
Po otrzymaniu potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionego przez Klienta Produktu/ów.


Rozdział III
Dostawa i odbiór

§ 4

Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przesyłką poleconą priorytetową.
Czas dostawy zadeklarowany przez Pocztę Polską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do trzech Dni Roboczych.
Czas dostawy zadeklarowany przez Pocztę Polską poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do piętnastu Dni Roboczych.


Rozdział IV
Cena i Płatności

§ 5

Wszystkie ceny Produktów w Sklepie:
a) podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki
b) zawierają podatek
c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych
d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy
e) są wiążące dla Klienta w chwili złożenia przez niego zamówienia.


Koszty dostawy Produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
-ponosi Klient oraz
- koszt ten doliczany jest przez Sklep do ceny Produktu.
Klient uiszcza cenę za zamówiony Produkt w formie przelewu bankowego bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu bądź za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayPal.


Rozdział V
Użytkowanie Produktów

§ 6

Sklep informuje, że oferowane Produkty należą do kategorii rzeczy bardzo delikatnych, a wobec powyższego zaleca rozsądne użytkowanie.

Rozdział VI
Odstąpienie od umowy, reklamacje i zwroty

§ 7

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Produktu i zwrócić Produkt do Sklepu. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym- nienoszącym śladów użytkowania i w opakowaniu firmowym – wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura). Koszty odesłania Towaru ponosi Klient i nie podlegają zwrotowi.
Klient w chwili doręczenia Produktu zobowiązany jest sprawdzić jego stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne Produktu i/lub przesyłki (paczki) powstałe podczas transportu powinny być zgłoszone w formie pisemnej na formularzu reklamacyjnym nakładu Poczty Polskiej S.A.
Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego przez Klienta Produktu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych płatnych za pobraniem.

Rozdział VII
Dane osobowe

§ 8

Klient składając zamówienie w Sklepie, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Sklep w celu realizacji zamówień.
Dane osobowe Klientów chronione są zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.


Rozdział VIII
Polityka

§ 9

Sklep wykorzystuje pliki s w celu umożliwienia logowania się do konta w Sklepie, monitorowania ruchu użytkowników w Sklepie, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. Pliki s pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Sklepie.
Klient może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi s w ustawieniach przeglądarki. Jednak przy nieaktywnej obsłudze s w przeglądarce nie ma gwarancji poprawnego działania Sklepu.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 10

Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
Umowa zawierana jest w języku polskim lub angielskim zgodnie z wyborem Klienta.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania ich na Stronie internetowej Sklepu.
Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy regulaminu Platformy oraz powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Formy płatności

- przelew bankowy tradycyjny (wpłaty na konto Galerii)
- PayU (płatności internetowe: karty kredytowe i szybkie przelewy)

Wysyłka

Wysyłka w 5 dni robocze po opłaceniu zamówienia
Artysta wysyła z: Polska
Wysyłka do Koszt Z innym przedmiotem
← wybierz kraj wysyłki
Artysta nie wysyła do Twojego kraju? skontaktuj się z Artystą i zapytaj o możliwość wysyłki.

___
Produkt ID: #104969, wystawiony: 2024-06-05
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Artystą przed złożeniem zamówienia.