Sweter-Poncho z czystego surowego lnu

Twórca: Knitwear Factory / Swetry i poncza

Sweter-Poncho z czystego surowego lnu

Knitwear Factory . Swetry i poncza

WZÓR- ZAMÓW PODOBNE!

Termin wykonania około 3-4 tygodnie

Projekt i wykonanie: Małgorzata Drozd

Sweter wykonany jest z wysokiej jakości litewskiego lnu.
Jest bardzo delikatny.
Nie podrażnia skóry, nie drapie.
Wykonany jest na maszynie dziewiarskiej.

Dostępne rozmiary: S/M oraz L/XL

Skład: 100% len

W uwagach zamówienia proszę wpisać kolor:

Dostępne kolory:
1. naturalny
2. jeansowy
3. ciemny brązowy
4. szary
5. ciemny fioletowy
6. jasny szary
7. antracytowy
8. czarny
9. średni brązowy (zdjęcie )

Przepis prania i użytkowania:
zalecam pranie chemiczne

___

Materiały: len

Tagi: lniana przędza, litewski len, szal z lnu, beżowe poncho, ażurowe poncho, narzutka z lnu, naturalny len, poncho z lnu, sweter z lnu, beżowy szal, handmade

Sklep: Knitwear Factory

Dane sprzedawcy

KNITWEAR FACTORY

Małgorzata Drozd
ul. Bielskiego 1/88
20-153 Lublin

NIP: 7122058470
REGON: 061611302

Regulamin

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży, zawieranych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem http://www.trendymania.pl/knitwearfactory
2. Sprzedającym jest Małgorzata Drozd, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Knitwear Factory Małgorzata Drozd”, pod adresem: ul. Bielskiego 1/88, 20-153 Lublin, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki (rejestr jest dostępny na www.firma.gov.pl), posiadająca numerem identyfikacji podatkowej NIP 7122058470, numer REGON 061611302

§ 2

DEFINICJE

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie.
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.
5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresami http://www.trendymania.pl/knitwearfactory, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
7. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
10. Sprzedawca – podmiot prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
11. Ustawa o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 3

ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe.
3. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przez Sklep, za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej przez Sprzedawcę, przyjęcia zamówienia do realizacji (patrz § 4 pkt 3 zdanie 2).
4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, posiadającym przeglądarkę internetową z obsługą Java Skript, a także minimalną rozdzielczością ekranu 1024x768 pikseli. Z uwagi na możliwe różnice w oddaniu kolorów i proporcji Towarów, wynikające z indywidualnych ustawień monitora (ekranu, wyświetlacza) Klienta, zalecane jest korzystanie z monitorów (ekranów, wyświetlaczy) skalibrowanych zgodnie z instrukcją producenta lub porównanie obrazu na różnych monitorach. Serwer pocztowy lub oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta mogą blokować lub traktować jako spam e-maile przesyłane przez system TRENDYMANIA i Sprzedawcę.

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda wszystkie dane kontaktowe, w tym dokładny i pełny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
2. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej. Jeśli Klient wciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania wiadomości e-mail z prośbą o uzupełnienie danych nie uzupełni tych danych, Sprzedający anuluje Zamówienie.
3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź, generowaną przez system TRENDYMANIA, potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sklep.
4. Na każde Zamówienie wystawiany jest dowód sprzedaży.
5. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.


§ 5

PŁATNOŚĆ, KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczta Polska.

2. Klient ponosi koszty wysyłki, które określone są przy każdym z Towarów. W razie zakupu więcej niż jednego towaru w jednym zamówieniu, za kolejne sztuki nie są doliczane żadne dodatkowe koszty wysyłki.

3. Koszty wysyłki:

koszt wysyłki kurierskiej krajowej: 15,00PLN
koszt wysyłki do wszystkich krajów europejskich Global Expres Poczta Polska: 43,00PLN
koszt wysyłki do wszystkich pozostałych krajów Global Expres Poczta Polska: 48,00PLN

4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zaksięgowania pełnej kwoty wartości zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy, jeśli przedmiot jest dostępny i nie jest wykonywany na zamówienie.


5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji widniejącego w opisie przedmiotów wykonanych na zamówienie.

Klient otrzyma dokładny termin realizacji w mailu potwierdzającym.


§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
3. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
4. Zwrotowi nie podlegają przedmioty wykonane na zamówienie oraz przedmioty, które na życzenie klienta były modyfikowane względem pierwotnej oferty.

§ 7

REKLAMACJE

1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy: Knitwear Factory Małgorzata Drozd ul. Bielskiego 1/88, 20-153 Lublin. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu. Zwrotowi nie podlegają przedmioty wykonane na zamówienie oraz przedmioty, które na życzenie klienta były modyfikowane względem pierwotnej oferty.
2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności (podstawa prawna: art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). Klient traci uprawnienia określone w zdaniu 2 niniejszego punktu, jeżeli przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, przy czym Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. Zamieszczone w Sklepie fotografie i opisy Towarów stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), nie mogą być powielane i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, choćby w celach niekomercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
4. Data obowiązywania Regulaminu: 04.11.2013 r.

Inne:

PRZEDMIOTY WYKONANE NA ZAMÓWIENIE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

Wszelkie uwagi i pytania związane z zakupami, proszę kierować na adres mailowy Galerii TRENDYMANIA http://www.trendymania.pl/kontakt.html

Dołożę wszelkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić odpowiedzi.

............................................................

Firma "Knitwear Factory" Małgorzata Drozd z siedzibą w Lublinie, ul. Bielskiego 1/88, 20-153, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 7122058470, REGON: 061611302 jest podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Trendymania.pl
Podmiot przekazuje dane odbiorcom takim jak DPD Sp. z o. o. oraz Poczta Polska S.A. celem realizacji zamówień złożonych przez klientów. Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy regulaminu Platformy oraz powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Formy płatności

- przelew bankowy tradycyjny (wpłaty na konto Galerii)
- PayU (płatności internetowe: karty kredytowe i szybkie przelewy)

Wysyłka

Wysyłka w ponad 15 dni robocze po opłaceniu zamówienia
Artysta wysyła z: Polska
Wysyłka do Koszt Z innym przedmiotem
← wybierz kraj wysyłki
Artysta nie wysyła do Twojego kraju? skontaktuj się z Artystą i zapytaj o możliwość wysyłki.

Opinie Klientów dla produktów ArtystyOgłoszenie / dodatkowe informacje od Artysty:

W związku z dużym zainteresowaniem pracami WZÓR- ZAMÓW PODOBNE, przed złożeniem zamówienia proszę o kontakt mailowy, w celu uzgodnienia terminu realizacji.

Mam nadzieję, że będziecie Państwo częstymi gośćmi mojego butiku, serdecznie zapraszam i życzę udanych zakupów!

___
Produkt ID: #65760, wystawiony: 2015-06-15
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Artystą przed złożeniem zamówienia.