Słodkie arbuzy zimą

Twórca: Margita / Kolczyki

Sprzedany

Słodkie arbuzy zimą

Margita . Kolczyki

Niewielkie, dwuczłonowe kolczyki z dwoma szklanymi połówkami zielonego arbuza, bardzo soczyste i owocowe;) Rozświetlą najbardziej ponury dzień, dodadzą koloru, uroku,powabu...Trzeba odwagi aby nosić kolory. Doskonale zestawia się zarówno jako uzupełnienie czarnego golfu jak i eleganckiej koszuli.
Wymiary kolczyków:
6.5 cm długości
2.3 cm maksymalnej szerokości
bardzo lekkie
zapięcie na sztyft wzmocniony klipsem

Kolczyki zostaną efektownie zapakowane, oraz dołączony zostanie woreczek do przechowywania.

Jeśli chcą Państwo obdarować kogoś tymi kolczykami, w cenie produktu wykonam kartkę z życzeniami,bilecik, telegram, depeszę lub inną formę życzeń czy podziękowań w ramach poczty biżuteryjnej.

___

Materiały: skóra, czeskie szkło, jedwab wiskozowy, srebro pr 925

Sklep: Margita

Dane sprzedawcy

Sprzedawca nie dodał danych.

Regulamin

REGULAMIN
§1 DEFINICJE
1.
Usługodawca, Trendymania.pl, iTREND - właścicielem Galerii internetowej trendymania.pl ("Trendymania"),
działającej pod adresem www.trendymania.pl, jest Paweł Malczyk prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą iTREND, ul. Bociania 27a, 05-830 Nadarzyn, NIP 113-127-50-40, REGON 142919925, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
2.
Platforma, Galeria, Trendymania - internetowy serwis handlowy Trendymania.pl, działający pod domeną
www.trendymania.pl
, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży Towarów.
3.
Towar, Produkt - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w ramach Trendymanii.
4.
Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
5.
Kupujący - każdy podmiot
składający Zamówienie w ramach Trendymanii.
6.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za
pośrednictwem Trendymanii), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
(art.
22
1
Kodeksu cywilnego
)
.
7.
Sprzedawca - użytkownik zarejestrowany z rozszerzoną funkcjonalnością, mogący sprzedawać swoje Towary
w Trendymanii.
8.
Sprzedaż - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego zajścia. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy
zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Usługodawca nie jest kontrahentem w umowie
kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
9.
Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów od
Sprzedawcy na odległość za pośrednictwem Usługodawcy, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
10.
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Platformy.
11.
Regulamin - niniejszy regulamin.
§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Usługodawca pośredniczy w sprzedaży Produktów wystawianych przez Sprzedawców.
2.
Usługodawca w imieniu Sprzedawcy jest uprawniony do przyjmowania wszelkich opłat od Kupujących.
3.
Sprzedawca może wystawiać Produkty po uprzednim zgłoszeniu ich przykładów wraz z krótkim opisem swojej
osoby do trendymania.pl i po otrzymaniu akceptacji, w określonych kategoriach Produktowych.
4.
Usługodawca po akceptacji zgłoszenia rozszerza konto Użytkownika o możliwość sprzedaży.
5.
Produkty oferowane w Trendymanii mogą być jednocześnie wystawiane na innych stronach, jeśli spełnione
zostaną następujące warunki:
a.
Cena Produktu w Trendymanii nie może być wyższa niż cena tego samego Produktu w innych
galeriach (nie dotyczy to własnych galerii Sprzedawców). Jeżeli Sprzedawca nie spełni tego warunku,
Produkt zostanie wycofany z Trendymanii.
b.
W przypadku gdy dany unikat zostanie sprzedany jednocześnie w Trendymanii i innym miejscu,
pierwszeństwo zakupu ma Klient Trendymanii. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane
(Produkt nie jest dostępny dla Klienta), Sprzedawca jest zobowiązany do wpłaty na konto
Usługodawcy wartości prowizji Trendymanii za to zamówienie.
6.
Sprzedawca oświadcza, że jest autorem Towarów oferowanych przez niego w Trendymanii.
7.
Sprzedawca oświadcza, że w
szystkie Towary prezentowane w jego sklepie są wolne od wad.
8.
Sprzedawca odpowiada za jakość Produktów i ich zgodność z opisem i zdjęciem.
9.
Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa konsumenckiego, w szczególności Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
10.
Sprzedawca jest zobowiązany do umieszczenia regulaminu sprzedaży w przeznaczonym do tego polu w swoim
profilu. Regulamin powinien szczegółowo określać warunki zwrotów, reklamacji oraz gwarancji, jeśli taka jest
udzielana. Regulamin Sprzedawcy będzie wyświetlany każdorazowo w trakcie składania zamówienia przez
Klienta oraz dołączany do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia u danego Sprzedawcy.
Usługodawca nie odpowiada za brak Regulaminu Sprzedawcy, ani za błędy w jego treści.
11.
Sprzedawca jest zobowiązany do skonfigurowania swojego sklepu poprzez podanie treści zawartych w jego
profilu ('profil publiczny' i 'ustawienia').
12.
Sprzedawca jest zobowiązany do wgrania avataru (czarno-białego zdjęcia twarzy) przedstawiającego jego
osobę w celu firmowania swoich Produktów swoją twarzą.
13.
Sprzedawca potwierdza, że ma prawo do opisów, zdjęć i grafik, które wykorzystuje w trendymania.pl.
14.
Sprzedawca zezwala Usługodawcy na wyświetlanie zdjęć, grafik oraz cytowania opisów, nazw, avatarów
i innych treści przez niego przesłanych i przetrzymywanych na serwerach trendymania.pl, na przetwarzanie
i wyświetlanie ich na innych niż profil Sprzedawcy podstronach trendymania.pl.
15.
Sprzedawca zezwala Usługodawcy na wykorzystywanie zdjęć, grafik oraz cytowania opisów, nazw, avatarów
i innych treści przez niego przesłanych i przetrzymywanych na serwerach trendymania.pl w prowadzonej przez
Usługodawcę działalności gospodarczej. Sprzedawca udziela w tym celu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na
mocy której Usługodawca będzie upoważniony do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania
z ww. treści na wszystkich polach eksploatacji związanych z szeroko pojętą promocją Trendymanii.
16.
Sprzedawca może się komunikować z Kupującym poprzez system wiadomości Platformy
17.
Sprzedawca nie może namawiać Kupującego do zakupu oferowanych w Trendymanii Produktów poza
serwisem trendymania.pl.
18.
Sprzedawca nie może wysyłać za pośrednictwem systemu konwersacji Galerii oraz razem z wysyłanymi
Produktami informacji zachęcających do bezpośredniego kontaktu, takich jak prywatny adres e-mail, numer
telefonu, adres strony internetowej, etc. Tego typu dane nie mogą być również umieszczane na banerze,
awatarze, zdjęciach czy w opisach Produktów. W przypadku złamania tego zapisu regulaminu po raz pierwszy,
Sprzedawca otrzyma ostrzeżenie i nie będzie promowany przez Trendymanię na stronie głównej oraz
w newsletterze przez okres 6 miesięcy. W przypadku ponownego złamania tego zapisu, współpraca
ze Sprzedawcą zostanie rozwiązana.
19.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania i moderowania korespondencji prowadzonej pomiędzy
Użytkownikami za pośrednictwem systemu komunikacji Galerii.
20.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości (np. Produktów, opisów Produktów) oraz do
usunięcia zawartości (np. Produktów, opisów Produktów) lub konta Sprzedawcy, jeśli Produkty przez niego
sprzedawane zawierają treści niezgodne z prawem, obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub inne powszechnie
uznane za nieetyczne lub łamiące prawo.
21.
Usługodawca zezwala na wykorzystanie hostowanych na serwerach trendymania.pl zdjęć Produktów na innych
stronach pod warunkiem zamieszczenia linku do trendymania.pl lub strony z tym zdjęciem, opisem
na trendymania.pl.
22.
Usługodawca dba o wysoki poziom oferowanych Produktów i zastrzega sobie prawo do usunięcia Produktów
uznanych za nie spełniające kryteriów jakości.
23.
Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia usług Sprzedawcom, po uprzednim ostrzeżeniu
mailowym, jeśli łamią postanowienia niniejszego regulaminu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
§3
SPRZEDAŻ
1.
Kupujący powinien zapłacić za zamówiony Produkt w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku
nieopłacenia zamówienia w tym terminie, Usługodawca wysyła dodatkowy e-mail do Kupującego z prośbą
o jego opłacenie oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub
potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu (nie krótszego niż 2 dni) zamówienie zostaje
anulowane, a Kupujący może otrzymać status 'ostrzeżenie'.
2.
Sprzedawca zobowiązany jest wysłać na adres Kupującego Produkt w terminie ustalonym dla każdego
Produktu, widoczny na stronie Produktu, chyba, że sytuacja na to nie pozwala (np. choroba, urlop), o czym
powinien poinformować w ogłoszeniu na swojej stronie. W przypadku opóźnienia terminu wysyłki Produktu
Sprzedawca powinien natychmiast powiadomić o tym Kupującego poprzez system konwersacji Trendymanii,
jednocześnie podając nowy termin realizacji zamówienia.
3.
Wszelkie kwestie sporne związane z transakcją, jak i przedmiotem transakcji, powinny być rozwiązywane,
w miarę możliwości, przez obie strony umowy - Sprzedawcę i Kupującego. Usługodawca będzie pośredniczyć
wyłącznie w rozwiązywaniu problemów w kwestiach płatności i wysyłki oraz w wyjątkowych przypadkach
rozstrzygać spory dotyczące jakości przedmiotu transakcji.
4.
Każdy Sprzedawca wysyła swoje Produkty we własnym zakresie. Dla każdego Produktu może podać dwie ceny
wysyłki, jedną dla wysyłki pojedynczego Produktu, drugą, dla wysyłki z innym Produktem. Przy zamówieniu
kilku Produktów od jednego Sprzedawcy koszt wysyłki obliczany jest w następujący sposób: najwyższa kwota
z kosztów wysyłki dla danego pojedynczego Produktu plus kwoty wysyłki pozostałych Produktów określone dla
wysyłki z innymi Produktami
5.
Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki znajdują się przy każdym Produkcie, a także
w formularzu składania zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania zamówienia. Ewentualne
koszty przesyłki doliczane są do każdego zamówienia.
6.
Kupu
jący może wystawić opinię do zakupionego Produktu.
7.
Jeżeli procent komentarzy pozytywnych u danego Sprzedawcy osiągnie zbyt niski poziom, konto Sprzedawcy
zostanie dodane do obserwowanych, a w przypadku braku poprawy Usługodawca może zakończyć współpracę
z tym Sprzedawcą.
§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU
1.
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny,
składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od
objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2.
W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towar
u do Sprzedawcy wraz
z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy.
3.
Zwrot środków w procedurze odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów realizowany jest przez Usługodawcę
w imieniu Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy regulaminu Platformy oraz powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Formy płatności

- przelew bankowy tradycyjny (wpłaty na konto Galerii)
- PayU (płatności internetowe: karty kredytowe i szybkie przelewy)

Wysyłka

Wysyłka w 2 dni robocze po opłaceniu zamówienia
Artysta wysyła z: Polska
Wysyłka do Koszt Z innym przedmiotem
← wybierz kraj wysyłki
Artysta nie wysyła do Twojego kraju? skontaktuj się z Artystą i zapytaj o możliwość wysyłki.

Opinie Klientów dla produktów ArtystyOgłoszenie / dodatkowe informacje od Artysty:

Zainspirowała Cię moja biżuteria.
Pragniesz mieć coś bardziej spersonalizowanego.
Chcesz uczestniczyć w tworzeniu projektu specjalnie dla Ciebie.
Zapraszam do zamówień biżuterii którą wykonam na Twoje życzenie.

Czas oczekiwania, ewentualną zaliczkę (przy większych zamówieniach),
inne szczegóły omówisz kontaktując się ze mną.

Biżuteria wykonana przeze mnie jest wykonana z dochowaniem najwyższej staranności i wolna od wad. Jeśli jednak z jakichś przyczyn pragniesz ją zwrócić, to zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", możesz to zrobić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania biżuterii.

Warunkiem zwrotu pieniędzy jest odesłanie biżuterii nieużywanej, w oryginalnym opakowaniu . Nie przyjmuję paczek przesłanych za pobraniem.

Jeśli zdarzyło Ci się uszkodzić zakupioną u mnie biżuterię, możesz liczyć na jej naprawę. Cena takiej usługi będzie ustalana po dokładnym zapoznaniu się przeze mnie z zaistniałymi uszkodzeniami

___
Produkt ID: #31171, wystawiony: 2010-12-12
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Artystą przed złożeniem zamówienia.