Wysyka


Kto wysyła zakupione produkty

Każdy Artysta wysyła swoje produkty we własnym zakresie. Formę wysyłki określa w swoim regulaminie lub w opisie produktu. W przypadku deklaracji wysyłki kurierem podaj nr telefonu podczas składania zamówienia w polu uwagi.

Termin wysyłki

Sprzedawca zobowiązany jest wysłać na adres Kupującego produkt w terminie ustalonym dla każdego produktu widocznym w zakładce Płatność i wysyłka na stronie produktu.

Jak obliczane są koszty wysyłki

Każdy Artysta ustala opłatę za wysyłkę do danego kraju lub regionu dla każdego przedmiotu. Opłata za wysyłkę pojedynczego przedmiotu i za wysyłkę z innym przedmiotem tego Artysty. Jeśli w jednym zamówieniu jest kilka przedmiotów od jednego Artysty, brana jest pod uwagę największa opłata za wysyłkę z tych przedmiotów i opłaty za wysyłkę z innym przedmiotem z pozostałych przedmiotów.

Gdy nie otrzymasz przesyłki

Skontaktuj się z Artystą w celu wyjaśnienia problemu. Artysta jako nadawca może wystąpić do firmy doręczającej przesyłki z reklamacją usługi. Jeśli kontakt nie przyniesie rezultatu, skontaktuj się z obsługą Galerii Trendymania podając numer zamówienia.