Zwroty


Regulacje związane ze zwrotami określa regulamin każdego Sprzedawcy (Artysty) a jeśli Artysta nie dodał regulaminu - regulamin Platformy.